స్త్రీ- ఒక వరం

సృష్టిలో అందమైన రచన “స్త్రీ”.  స్త్రీ అంటేనే ప్రేమ అనురాగం. పుట్టిన దగ్గర నుండి తన ప్రతి పాత్ర ఎంతో చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంది, నాలుగు గోడల ఇంటిని స్వర్గం చేస్తుంది. ఏ పనిలోనైన రాణించగలిగే ధైర్యం సత్తా ఉన్నది స్త్రీ కి అని పదే పదే చాటి చెప్తోంది స్ర్రీ. ప్రతి అడుగులో  మగాడికి  స్త్రీ కావాలి, అమ్మ గా చెల్లిగా, కూతురుగా భార్య గా, తను(స్త్రీ) లేకపోతే జీవితం శూన్యం అన్న నిజం మాత్రం ఒప్పుకోలేని…

మేఘా” సందేశం

పెళ్లి-  ఒక అందమైన ఊహ. రెండు మనసులు, మనుషులు, కుటుంబాలు ఒకటి అయ్యే అందమైన బంధం. ప్రతి ఆడపిల్ల యుక్త వయస్సు రాగానే కనే  కల పెళ్లి . తన రాబోయే జీవితం  ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉంటుంది, తన భర్త ఇలా ఉండాలి అని ఎన్నో ఊహిస్తూ కలలు కంటుంది. అన్ని కలలు నిజం అయిపోతే ఇక కల కి ఆ పేరు ఎందుకు?.  కానీ తరచు ఆ ఊహాలు, కలలు గానే మిగిలిపోతాయి. అలా…

Indian Super Foods Series – Part V

                      Mixed Pulses(Sprouts) Mixed pulses or Misal mainly consists of matki, beans, dried matar, chickpeas, black chana. The combination of these pulses in breakfast , lunch  or anytime of the day, will fulfill the protein and vitamin intake of a person on a particular day. These pulses are rich in protein, vitamins, carbohydrates, fibre,…

VIVAAH- you, me and Us

Marriage is a holy institution of  two families coming together to celebrate a life time of happiness, where in people from different families,  mindsets, backgrounds,  and traditions come together and welcomes new life with lots of aspirations and hopes. It is the most holistic and complicated relation on the earth where two poeple treated as husband…

VIVAAH- you, me and Us

Marriage is a holy institution of  two families coming together to celebrate a life time of happiness, where in people from different families,  mindsets, backgrounds,  and traditions come together and welcomes new life with lots of aspirations and hopes. It is the most holistic and complicated relation on the earth where two poeple treated as husband…

మెరుపు కలలు

అశ్విని, కళ్ళ నిండా కలలు, జీవితం లోపెద్ద స్థాయి కి చేరాలని,  మంచి హోదా ని పొందాలని. ఒక మంచి జీవితం  గడపాలని పట్టుదల. మంచిదే గా కల, ఆశ పడడం?. కానీ పేద కళ్ళు కనే కలలు నిజమాయెన?. పేదవారు  మంచి జీవితం పొందడం  చాలా అరుదుగా చూస్తాం మనం. అశ్విని  ఒక పేద కుటుంబం లో  జన్మించిన అమ్మాయి. తండ్రి కూలిపని చేస్తారు. అమ్మ ఇంటింటా పనులు చేస్తుంది. ఒక తమ్ముడు, 8 వ…

Indian Super Food Series- IV

RAAGI(Millets) Raagi – In ancient times people used to eat Millets, Barley, Amaranth, Brown rice. Later rice took the place of all these grains. People are now going back to basics, adopting ancient cultures, adopting their food habits. Millets is one such crop. People are now aware of the health benefits of this Indian Superfood.Millets…

నాన్నకి ప్రేమతో…

నాన్న- అందరూ అమ్మ కోసమే మాట్లాడతారు అమ్మ ఎన్నో కష్టాలు పడి పెంచింది, పెద్ద చేసింది అని. వాస్తవమే తల్లి పడిన కష్టం ని వెల కట్టలేం, వర్ణనాతీతం అది. అలానే నాన్న పడిన కష్టం కూడా మాటల్లో చెప్పలేనిది.   నాన్న కష్టం కోసం మాట్లాడేవారు పట్టించుకునే వారు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. అమ్మ జన్మనిస్తే, ఆ జన్మకి సార్ధకత నాన్న వల్ల వస్తుంది. నిరంతరం మన వెనకాల ఉండి, మనందర్ని గెలిపించి, ఆ ఘనత కూడా…

Traffic Signals

Coming from a small town where traffic signals are nowhere to be found, to Nagpur, the metropolis where we come across a signal in every short span of time. Strictly following the rules by wearing a helmet and standing on the signals without touching the pedestrian crossing. But its not less than a danger to…

Indian Super-food Series-III

“Paratha, Jaggery and Ghee” Nowadays people are scared to hear the word paratha because of the widespread misconceptions that it has been linked to. India is a land of flavours and delicacies. People are switching to corn flakes, bread and butter, oats, quinoas, smoothies, various fruit juices and what not for breakfast. According to the…